Hvor foregår arbejdet?

Westrup Regnskab tilbyder at udføre regnskabs- og bogholderimæssige pgaver med udgangspunkt på vores kontor eller direkte hos kunden.

Vi udfører bogføringsopgaver på vores eget professionelle regnskabssystem eller på et af kunden valgt system, installeret på vores anlæg eller på kundens egen adresse og udstyr.

Hvordan sikrer jeg, at samarbejdet fungerer optimalt?

Det gode og effektive samarbejde kan begge parter være med til at fremme. Vores erfaring viser, at det fungerer bedst, hvis du på din side er god til nedenstående:

Hold styr på dine bilag

Det er tilstrækkeligt, at du løbende samler bilagene i en mappe/ringbind uden at sortere dem. Det vigtigste er, at du ved hvor dine bilag er, så du kan aflevere alle bilag samlet.

Hvis der mangler bilag, er vi nødt til at udarbejde en liste og efterfølgende rykke for dem hos dig. Det betyder, at vi skal bruge ekstra ressourcer og tid på at få styr på din månedsrapport.

Husk, at du selv betaler for den unødige spildtid.

Følg op på spørgsmål

Westrup Regnskab kan have spørgsmål til dine bilag eller lignende. Jo hurtigere du er til at følge op, jo hurtigere kan vi komme videre med din bogføring.

Rettidighed i afleveringen af bilag

Vi planlægger vores hverdag med udgangspunkt i de tidsfrister, som vi har aftalt. Hvis du glemmer at aflevere dine bilag til den aftalte tid, risikerer du, at vi skal bruge ekstra tid på at rykke dig unødigt.

Hold os ajour

Husk, at jo bedre vi kender din virksomhed og dens status, jo bedre kan vi servicere dig.

Vi sætter pris på at blive orienteret, hvis du eksempelvis ikke kan nå at aflevere bilag eller bliver nødt til at flytte en aftale.

Det vil samtidig være en fordel, hvis vi ved, når du planlægger at ansætte nye medarbejdere, udvide dit forretningsområde eller investere i nye projekter. Det giver os bedre mulighed for at bevare det samlede overblik, og rådgive dig og din virksomhed på bedst tænkelige måde.