Hvilke bilag skal jeg aflevere?

Generelt om et regnskabsbilag

Regnskabsbilag dokumenterer hændelser i din virksomhed. De skal bogføres, således at regnskabet udviser et sandfærdigt og retvisende billede af din virksomhed.

Bilag kan eksempelvis være dokumenter, der viser eller bekræfter køb eller salg, udbetaling af løn, optagelse af lån, leasingkontrakter, ind- og udbetalinger og tilsvarende. De skal altid bogføres og derfor skal alle være indeholdt i stakken af bilag, som du afleverer til Westrup Regnskab.

Bilag skal være tilstrækkeligt dokumenterede, hvis SKAT skal godkende regnskabet i sin helhed.

Du skal aflevere følgende bilag

Udover de ovenfor nævnte dokumenter har vi brug for dine kontoudtog. Dem skal vi bruge til afstemning.

Det drejer sig om følgende:

  • Kontoudtog over virksomhedens egne bankkonti
  • Kontoudtog over virksomhedens eventuelle kreditkort
  • Kontoudtog over virksomhedens eventuelle lån
  • Kontoudtog fra virksomhedens kreditorer (leverandører)
  • Eventuelle kontoudtog over virksomhedens restancer hos SKAT

God dokumentation for et køb/for en udgift

SKAT stiller krav til udførelsen af en faktura - både dem du selv udsteder, og dem du får, når du køber en vare eller tjenesteydelse. Hvis du skal undgå unødig tvivl, er det derfor vigtigt, at alle fakturaer indeholder en beskrivelse af nedenstående:

  • Det købte
  • Købsdatoen
  • Købsprisen (både med og uden moms)
  • Sælgers navn samt CVR eller CPR
  • Købers navn (gælder dog ikke kasseboner)

Skriv gerne evt. en kommentar på fakturaen for at tydliggøre et køb, f.eks. dets anvendelse eller lign.

Som følge af ovenstående, er en kvittering fra en dankortterminal eller et kontoudtog ikke tilstrækkelig dokumentation.

Vi kan indbyrdes aftale, hvilket dokumentationsniveau der skal til, når vi bogfører for dig. Dog er det i sidste instans altid dig, der er ansvarlig for din virksomheds bilag.

Hvordan afleverer jeg bilag til Westrup Regnskab?

Vi aftaler i vores samarbejdsaftale, hvordan bilagene skal afleveres, men en af følgende måder er mulig:

Send dem med posten

Bilag kan sendes med posten til vores adresse.

Kom en tur forbi

Du er altid velkommen til at komme på besøg hos os med dine bilag. Vi har altid frisk kaffe på kanden, og du skal være mere end velkommen til at komme ind og hilse på os.

Husk blot at aftale tid, hvis du vil være sikker på, at vi har tid til en samtale med dig. Du er også velkommen til at lægge bilagene i vores postkasse.

Send som mail

Udgangspunktet er, at kun originale bilag indgår i vores bogføring.

Men undtagelsesvis og kun efter aftale kan du maile os bilag, som akut skal medtages i en bogføringsperiode. Bilaget skal dog efterfølgende afleveres i original.

Får jeg mine bilag tilbage efter bogføring?

Det er en fordel, at vi har adgang til dine bilag for indeværende og seneste regnskabsår. Vi sørger for sikker opbevaring af dine bilag.

 Hvis du ønsker det, kan du få dine bilag retur efter årsafslutningen for forrige regnskabsår. Som regel får du materialet udleveret under et besøg/samtale på vores kontor eller hos dig.

 Du vil altid have mulighed for at få udleveret bilag efter behov, eksempelvis kopier af bogførte fakturaer og lignende.

 HUSK at du har pligt til at gemme dine bilag i mindst 5 år, således at SKAT har mulighed for at revidere dine regnskaber.

Hvad sker der, hvis jeg afleverer bilag for sent?

Westrup Regnskab er regnskabscenter for flere virksomheder. Vi planlægger vores hverdag nøje, og det er derfor vigtigt, at vi har alle bilag og øvrige oplysninger fra dig til rådighed, når der er afsat tid i vores kalender til at servicere dig.

Der kan ske forsinkelser, og vi vil gøre alt, hvad der er os muligt for at levere vores ydelse til aftalte tidspunkter, også selvom evt. bilag måtte være forsinket.

Du skal dog være opmærksom på, at de fleste mindre momsregistrerede virksomheder skal indberette moms senest 1 måned og 10 dage efter et kvartals udløb. Det er derfor vigtigt, at du får afleveret dine bilag hurtigst muligt, når et kvartal er udløbet.

Hvordan får jeg besked, når mine bilag er bogført?

Westrup regnskab udsender som udgangspunkt en månedsrapport efter endt bogføring, eller hvad vi har aftalt i vores samarbejdsaftale.

Derudover er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Westrup Regnskab, hvis du har behov for et ekstraordinært overblik. Du kan vælge at ringe, skrive eller komme en tur forbi.